confessions

pluton

bir mektuptuk ulaşılamayan - 1. Nesil Yazar

  1. toplam giri 340
  2. takipçi 43
  3. puan 5533

tavuk döner dükkanı açmak

pluton
tanım: kar oranı nedir bilmediğim ama hiç bir tavuk dönercinin battığını görmediğim için açmayı planladığım, iş koludur.
bu konu da bilgisi olan varsa yeşillendirirse sevinirim.
girmem gereken bazı sınavlardan sonra bu işe girişmek planlarım dahilinde.
sadece döner değil tabi adana kebap ve benzeri kebap çeşitleri dahil.
3

yabancı dil öğrenememe nedenlerimiz

pluton
bu konunun çok fazla sebebi vardır. istek, ihtiyaç, zorunluluk, motivasyon gibi kişiden hazır bulunuşluk ve psikolojisi ile öğrenme ortamı ve değişkenleri öğrenimi etkileyen temel etkenlerdir.
bloom'un tam öğrenme modeline göre herkes her şeyi öğrenebilir. ''Öğrenemeyen öğrenci yoktur, öğretemeyen öğretmen vardır'' ifadesi de öğreten kişinin önemini vurgulamaktadır. Ayrıca dil öğretimine ayrılan zaman çok önemlidir. genel olarak dil öğretiminin etkili bir şekilde uygulanması için kişinin psikolojik, hazır bulunuşluk, istek, ihtiyaç vb gibi etkenlerin uygun olması ve uygun öğretim ortamı ve zaman ve en önemlisi iyi bir öğretenin olması temel esaslardır.
özel okul ve devlet okullarında yabancı dil eğitimine baktığımızda genellikle yabancı dil eğitimi özel okullarda 1. sınıftan hatta okul öncesinde başlar ve yoğun olarak devam eder. Öyle ki özel okulda öğrenim gören bir 4. sınıf öğrenci B1 seviyesine kadar gelebilmektedir. B1 seviyesi müfredatta lise 2'de verilmeye başlar genellikle.
Peki aradaki fark ne? özel okula verilen 10 15 20 bin tl'lik ücreti haricinde, dil öğrenimi için gerekli olan ortam, zaman (8-10 saat yabancı dil dersi), öğretmen ve küçük yaşta eğitime başlayarak çocuğa yabancı dili sevdirme ve öğrenmeye hazırlama güdüsünün verilmesi ve yabanı dil öğrenimi eğlenceli hale getirerek çocuğun psikolojisinin dil öğrenimine uygun hale getirilmesi temel farklardır. earlier better (ne kadar erken o kadar iyi) ifadesi de dil öğretiminin ne kadar erken başlarsa o kadar iyi olacağını ifade etmektedir ve bu hipotezin doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. ayrıca çocuk çok küçük yaşlardan itibaren yabancı dile maruz kalırsa (exposure) çocuğun yabancı dil aksanı ana dili o dil olan bireylerin aksanına çok yakın olmaktadır. (bunun örneğine üniversite de rastladım.)(native like speaking.
ve özel ortaöğretim kurumlarında okumuş olan bireyler ekstradan çalışmaya gerek kalmadan, yabancı dil bölümünde okumadan direk yabancı dil öğretmenliği programlarına rahatlıkla kazanabilmektedir.

siz bu da özel okulların reklamını yapıyor demeden önce ne anlatmaya çalıştığımı söyleyeyim;
1- devlet okullarında sınıf mevcutlarının çok kalabalık olması en temel sorunlardan birisidir. şehir merkezlerinde sınıf mevcutları hala 40 45 kişiyi bulmaktadır. bu sayının acilen 20'nin altına inmesi gerekmektedir. sadece yabancı dil için değil tüm dersler için gerekli olan durumdur. öğretmenin gerektiğinde her öğrenciyle bire bir ilgilenmesine olanak sağlanmalıdır.
2- Eğitimde fırsat ve imkan eşitliği sağlanmalıdır. yüzyılın projesi olarak adlandırılan, batının kıskandığı fatih projesi (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) ile bu farklılıkların azaltılması planlanmış ama tam manasıyla başarılı uygulanamamıştır. eğitim alanında yapılan her uygulamada başarısız oldukları gibi bu proje de hüsrana uğramıştır. en ücra köy okuluyla şehir merkezinde ki okulların aynı imkanlara sahip olması esastır.
3- Yabancı dil öğretimi ilk okulda tamamen öğrenciyi motive edecek, yabancı dil öğrenmeyi istekli hale getirecek içeriklerden oluşmalı ve ilkokuldan sonra zorunlu olarak düşünülmeyerek istekli ve hazır bulunuşluk düzeyi yüksek olan öğrencilerle haftalık en az 6-8 saatlik yabancı dil dersi koyulmalı ve böyle devam etmelidir. diğer öğrenciler içinde en azından temell öğeleri öğrenmeleri için haftada 2 saat ingilizce dersi koyulmalıdır.
Ayrıca içeriğin modüler sistemde olması, öğrencinin ilgi, ihtiyaç, değerlendirme ve hazırbulunuşluğuna göre modüllerin sırası değiştirilebilir ve bütünsel bir yaklaşım belirlenebilir. ortaokuldan sonra liseler yabancı dil ağırlıklı 20 kişilik sınıfı mevcudunu aşmayan ve normal öğretimli liseler olarak ikiye ayrılmalıdır ve yabancı dil ağırlıklı liseye kaydomak istene öğrencilere mutlaka seviye tespit sınavı yapılmalı ve A1 seviyesinin altındaki öğrenciler hiçbir surette kaydedilmemelidir. böylece hem herkes zorunlu olarak yabancı dil dersiyle uğtasmak zorunda kalmaz hem de yabancı dil öğrenmeyi seven, istekli, hevesli öğrencilerin yabancı dili etkili bir şekilde öğrenmesine katkı sağlar.
4- içerik. genel mana şuanda uygulanan müfredatta içerik (kağıt üstünde) iyidir ve günceldir. ancak ilkokulda yabancı dil ders sayısının artırılması ve eğitsel oyunlar başta olmak üzere çocuğun sürekli alıştırma yapmasına, hedef dilde iletişim kurmasına, hedef dili kullanarak üretim yapılmasına olanak sağlanması gereklidir.
ayrıca bütün eğitim kademelerinde yabancı dil eğitimini destekleyici materyal, teknoloji, gezi gözlem, proje ve dijital platformlardan yararlanmasına olanak sağlanması hayati öneme sahiptir.

ortaokulda yine yukarıda 3. madde de belirtiğim şekilde yabancı dil ağırlıklı sınıflarda uygulanacak olan içerik materyal ve öğrenme ortamı uygun hale getirilmeli ve bu sınıfların öğrenci sayısı 15'i geçmemelidir. eğitim bakanımızın güzel bir tespiti var.'' herkes yabancı dil öğrenmek zorunda değil.'' ve ek olarak yabancı dil öğrenmek isteyenlere engel olunmaması ve uygun öğrenme ortamının sağlanması gereklidir diye eklemek istiyorum.
Lise de yine madde 3'te arz ettiğim üzere yabancı dil ağırlıklı liselerde A1 seviyesinden başlayacak öğretime uygun içeriğin düzenlenmesi, güncel konuları içermesi ve disiplinler arası işbirliği içerisinde yürütülmesi sağlanmalıdır. hatta ilk yılın sonunda öğrenci seviyesinin B2 dolayında olması durumun matematik, fen bilimleri, beden eğitimi, müzik, sosyal bilimler dersleri gibi dersler hedef dilde okutulabilir. böylece dil öğrenimine gerçek ve geçerli bir etken eklenebilir.
5- Öğretmen. Eğitim sisteminin temel yapı taşı öğretmendir. o yüzden öncelikle öğretmenin eğitim, alan bilgisi, sınıf yönetimi ve iletişim ögelerine sahip olmakla birlikte psikolojik, sosyal ve ekonomik açıdan hazır olması gereklidir. yukarı da bahsettiğim türde eğitim yapıldığı takdirde buralarda görev yapacak öğretmenin yazılı ve sözlü sınavlarla seçilmesi ve mali açıdan iyi desteklenmesi elzemdir. bu tür proje okullarında görev yapacak öğretmenlerin kesinlikle zorunlu tutulması, istekli olması ve bu öğretimi yapabilecek yeterliğe sahip olması, güncel bilgiler ve gelişime açıklığı, teknolojiyi etkin kullanma özelliklerine sahip olmakla birlikte öğrencilerle daha iyi iletişim kurabilmesi açısından 35 yaşından daha büyük olmaması gereklidir. öğretmen bilgiyi direk veren değil öğrencileri yönlendiren, onları hedefe ulaştıracak yola rehberlik eden, öğrencinin ilgi ve merakını yüksek tutan, farklı materyal ve araçlarda öğretimi kalıcı hale getiren kişi modelini benimsemesi gereklidir.
6- öğretim ortamı. sınıfların(dersliklerin) sınıf mevcudun kalabalık olmaması ile birlikte uygun fiziksel ortamların sağlanması esastır. sınıfların aydınlatmasının iyi olması, ne çok sıcak ne çok soğuk olması, duvar renklerinin canlı olması gibi fiziksel durumların iyi organize edilmesi çok önemlidir.
ek olarak yabancı dil ağırlıklı öğretim yapacak okulların 3 ay yaz tatili yapmamaları, bu sürenin kısaltılması ve ya belli aralıklarla ders yapması ve/veya imkan dahilinde yurt dışı ve/veya hedef dilde iletişim kurmalarına olanak sağlayacak tatil beldelerine gezi ve staj olanaklarının sağlanması büyük katkı sağlayacaktır.
benim bakış açımdan yapılması gerekenler bunlardır. her türlü eleştiri ve yoruma açık olduğu bildirmek isterim. saygılarımla.

0 /
Sözlük
kuluçka makinesi One Hit Wonder Likit Smok Nord