denemek

tdk beyi
Değerini anlamak, gerekli niteliği taşıyıp taşımadığını bulmak için bir insanı, bir nesneyi veya bir düşünceyi sınamak, tecrübe etmek
mahur
Eski Türkçede tenge-mek “denk ve eşit hâle getirmek” têng kelimesi Çinceden dilimize geçmiş olup; terâzi; denk, eşit anlamıma gelir. Kelime son dönemde tecrübe etmek anlamında kullanılır.

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol