confessions

muskulpesent

tünelden önceki son çıkış - 1. Nesil Yazar

  1. toplam giri 390
  2. takipçi 4
  3. puan 3219

izmir iktisat kongresi

muskulpesent
1923 yılında ülkenin dört bir yanından gelen tüccarların, çiftçilerin,sanayicilerin ve işçilerin katılımıyla gerçekleştirilmiş kongredir.
kongrede alınan önemli kararlardan bazıları misaki iktisadi( kendi kendine yetebilme), deniz ve demir yollarının millileştirilmesi, yerli sanayinin desteklenmesi, hammaddesi ülke içinden karşılanan malların üretimine öncelik verilmesi ( dışa bağımlılığın azaltılması), yatırımları finanse edecek bankaların kurulmasıdır.
(bkz:yerli ve milli üretim)

moratoryum

muskulpesent
devletin tek taraflı bir kararla borçlulara karşı borcunun tamamını yada bir kısmını reddetmesidir. devletler bu kararı olağanüstü siyasi olaylar altındayken veya rejim değişikliği gibi önemli durumlarda alabiliyorlar.
yakın zamanda ab üyesi yunanistan moratoryum ilan etti. ab'ye karşı borçlarını ödeyemeyeceğini söyledi.
ülkemizde ise tek bir örneği var. tek partili döneme atıp tutanlar çok bilmezler. 1958 de menderes hükümeti döneminde ülkemizde ekonomik koşullar kötüleşince moratoryum ilan edildi. 60 darbesinin sebepleri arasında 1950li yılların ikinci yarısından sonra ekonomik şartların kötüye gitmesi de gösterilir.

vergiden kaçınma

muskulpesent
vergiyi ödeyecek olan mükellef vergiyi doğuran olayı gerçekleştirmekten kaçınarak(vergi kanunlarına aykırı hareket etmeksizin) vergiden kaçınmasıdır.
sanırım poşetin ücretli olması ile birlikte 10 kuruş kadarlık kısmı vergi olarak devletin kasasına giriyor. eğer siz poşete para vermeyip evden poşet götürür veya file tarzı dayanıklı ve uzun kullanımı olan şeylerle alışveriş yaparsanız vergiden kaçınmış oluyorsunuz.

yap-işlet-devret usulü

muskulpesent
yerli veya yabancı bir firmanın bir kamu hizmetinin gerçekleştirilmesi için üzerine anlaşılan yatırımı ifa edip belli bir süre işlettikten sonra kamuya iade etmesidir.
günümüzde yaygın olarak kullanılan kamu hizmetinin yürütülmesi usullerinden birisidir.
hala üzerinde tartıştığımız büyük köprüler, yollar, projeler bu usülle yapıldılar. yatırımı yapan firma en fazla 49 yıllığına işletebiliyor. neden 50 değil diye akla soru gelebilir. bildiğim kadarıyla firma tarafından 50 yıl işletilmesi halinde yatırımın mülkiyeti firmaya geçiyor.
örnek olarak ankara'daki hızlı tren garını verebiliriz. 29 yıl firma tarafından işletildikten sonra devlete devredilecek.

tiebort hipotezi

muskulpesent
bir diğer adı ayak ile oylama hipotezidir.
faydalandığımız kamu hizmetlerinin en az maliyetle sunulduğu yerel yönetimlere göç edip, yerel seçimlerde oylarımızı bu yer için kullanmamızı ifade ediyor.
ülkemizde böyle bir uygulama yok. bizde ikametgahı köye aldırıp yakınımızı muhtar seçtirme uygulaması mevcut. böylece rakip muhtar adaylarını ekarte ediyoruz.(bkz:swh)

mali araçlar

muskulpesent
kamu gelirleri, kamu giderleri, bütçe ve devlet borçlanması mali araçlardır.
devlet bu mali araçları kullanarak ekonomik ve sosyal hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlıyor.
ayrıca devletin sahip olduğu ekonomik anlayışa göre mali araçların kullanım sırası ve yoğunluğu da değişebiliyor.
bugün özellikle çoğu ülkede de olduğu gibi devlet borçlanmasının çok sık kullanıldığını görebiliriz.

nazi almanyası

muskulpesent
1. dünya savaşı'nın sonuçlarına ağır şekilde katlanmak zorunda kalan almanya'nın bu zor şartları kabullenmeye niyeti yoktu. başlangıçta önemsenmeyen hitler ve partisi ekonomik koşulların daha da kötüye gitmesiyle (29 krizi-büyük buhran) bu kaostan güçlenerek çıktı. meydanlar hınca hınç dolmaya ve hitler'e destek olmaya başladı. onlara göre almanlar üstün ırktı ve yenilgiyi kabul edemezdi. versay ve silahsızlanma anlaşmaları ile almanya'nın sonu hazırlanıyordu. almanların bu durumuna düşmesinin bir sebebi de zengin ve üretim araçlarının önemli bir kısmını elinde tutan yahudilerdi. zengin,fakir, genç, yaşlı demeden çok sayıda yahudiyi öldürdüler.
bu kısmı biraz hikaye gibi oldu(bkz:swh)
2.dünya savaşı başlarında almanya iyi başlasa da sonunu getiremedi. aynı anda rusya, ingiltere ve fransa ile savaşmak epey zordu. öyle ki ruslar berlin'e yaklaşınca abd'nin savaşa müdahil olmasını bile isteyecek duruma geldiler. hitler dışında tüm üst düzey komutanlar savaşın kaybedildiğini anlasalarda hitler saddam hüseyin'in saklandığı gibi bir sığınakta son dakikaya kadar bekleyip karısıyla birlikte intihar etti.
ne oldum değil ne olacağım demeli insan.

yiğit can iç

muskulpesent
2017 nin nisan ayından beri güney amerika'yı gezip youtube'da vlog paylaşan türk gezgin.
remi diye birlikte seyahat ettiği fransız bir arkadaşı var, ilk defa bir fransıza ( fransız devrimindekiler hariç) sempati ile yaklaşmama sebep olmuştur.

köy

muskulpesent
nüfusu 2000 den aşağı olan, cami, okul, otlak, mera gibi ortak malları bulunan ve toplu veya dağınık şekildeki evlerde oturan insanlar bir bütün olarak köyü ifade ediyor.
cumhuriyetin en eski kanunlarından olan (442 sayılı köy kanunu) kanun hazırlanırken kırsal kesimdeki nufüsun fazla oluşu köy sayılma kriterini etkilemiş görünüyor.
zira şu an doğuda bir çok köyün nufusu 100 kişiyi geçmiyor. (bkz:kamu ihale kanunu) gibi bir çok kanun defalarca değiştirilmiş olmasına rağmen bazı kanunlara ise hiç dokunulmamış çünkü iktidara veya yandaşlara bir fayda sağlamıyor.

büyükşehir

muskulpesent
Toplam nüfusu 750.000'den fazla olan iller büyükşehir statüsüne girer. şu anda büyükşehir sayısı 2014 yerel seçimlerinden sonra yapılan düzenlemeyle 30 oldu.
Büyükşehir belediyelerinin sınırları, il mülki sınırları olması sebebiyle bu illerdeki köyler mahalle statüsü kazandı.
köy muhtarlığının mahalle muhtarlığından daha havalı olduğunu düşünmemden dolayı eğer bir gün muhtarlık düşünürsem köye yerleşeceğim.(bkz:swh)
0 /