confessions

can

ölü yaprakların selobanttan kelepçeleri - 1. Nesil Yazar

  1. toplam giri 1127
  2. takipçi 68
  3. puan 13798

kütüphanem cepte

can
Kütüphanem Cepte” mobil uygulaması aracılığıyla e-Devlet portalına bağlanarak, istediğiniz Halk Kütüphanesine “e-Üyelik” yapabilir, anında “e-kitaplara” erişebilir, katalog taraması yapabilir, ödünç aldığınız kitapların süresini uzatabilir, üyelik bilgilerinizi güncelleyebilir, kayıt yaptırdığınız Halk Kütüphanesini değiştirebilir ve bütün Halk Kütüphanelerinin hizmet bilgilerine erişebilirsiniz.

allah

can
Allah; kendi iradesiyle evreni yoktan var eden, ona belli bir düzen veren, gökleri ve yerleri ve bunlarda en küçüğünden en büyüğüne kadar canlıları yaratan, onlara hayat ve rızık veren, öldüren-dirilten, dilediğini dilediği şekilde idare ve tasarrufu altında bulunduran, varlığı bir başka etkenle değil, kendinden olan, her şeyi bilen, gören, işiten, yarattıklarında en ufak bir çarpıklık ve dengesizlik bulunmayan, herşeye gücü yeten, bütün mülkün gerçek sahibi, emir ve hüküm koymaya tek yetkili; övülmeye, itaat edilmeye, şükredilmeye gerçek lâyık, bir benzeri daha bulunmayan, bütün varlıkların, güneşin, ayın, gök ve yer cisimlerinin itirazsız itaat ettiği, boyun eğdiği, ismini ululadığı, ibadet edilmeye lâyık Hak mabud. Allah, mabud olduğu için Allah değil, Allah olduğu için mabudtur. Onun İlâh oluşu, ibadete lâyık oluşu, bir başka sebepten değil; kendi 'zat'ının yüceliğindendir. insanlar zaman zaman putlara, ateşe, güneşe, yıldızlara, millî kahramanlara veya hakkında korku ve ümit besledikleri herhangi bir şeye tapınmışlar; bu hâlleriyle de onları ilâh ve mabud edinmişler, bilâhare bunlardan cayarak, onları tanımaz ve tapınmaz olmuşlardır. O zaman da daha evvel mabudlaştırdıkları varlıkların mabudluk vasıfları yok olur. Hülâsa Allah'ın dışındakiler ancak insanların mabudlaştırmalarıyla mabud telâkki edilebildikleri hâlde Allah, bütün beşer ona inansa da, inanmasa da; ibadet etse de etmese de o, zatıyla Allah olduğu için ibadete lâyıktır. Beşerin inkârı onu Allah olmaktan uzaklaştıramaz.

geçmiş olsun 3.havalimanı battı

can
Çarşı herşeye karşı !!!
Muhalif bir başlık ve muhalif bir yazı, bir çocuk bile 9 ay 10 gün anne karnında oluşur, doğum olur, bebek ilgi alaka ister, bakım ister 7 yaşında okula başlar, 7 yıl sabredin demeyeceğim, 7 ay sabredin ondan sonra konuşun .
1

iyi niyet

can
Medeni Kanun'un 3. maddesinde açıklanan iyiniyet ilkesi, özel hukuk alanındaki esas ilkelerden biridir. ... Kanuna göre iyiniyet genel bir tanım ile hukuki bir sonuç doğurmaya engel teşkil eden bir halin varlığından haberdar olmama ve haberdar olmanın gerekmemesi olarak tanımlanabilir.

bireysel silahlanma

can
Kesinlikle karşı olduğum bir durumdur. Silah güç olarak görülsede,toplum kullanmayı bilmiyor. silah havaya ateş etmek, başkalarını rahatsız etmek değildir, silah korunma amaçlıdır ama bizler bunun tersini yaparız güç olarak kullanırız aslında güçsüzlüktür.

Asıl sorunun ruhsatsız silahlarda olduğunu unutmamak gerek.

kız kaçırma esnasında kızın kaçmaması

can
İl - mersin.
İlçe - mut.
Köy - köymü kaldı.

Elif @ mehmet @ elif hikayesi.

Mehmet sevdiği aşık olduğu elife aracı kız elif ile haber yollamış anlaşmış, gün saat belirlenmiş , aşıklar muratlarına erecek.
Mehmet arabası olan arkadaşını ikna etmiş, şöför araba hazır 100 km tahmini mesafelik mersin'den mut istikametine yola çıkılmış her şey hazır elif kız bekleniliyor . Gece saat 12 . Aracı kız elif haber getiriyor ,sevgilisi elif vazgeçmiş son anda damat adayı mehmet şokta hayalleri yıkılıyor tüm dünyası sessizlik yapacak birşey yok tam kalkıp gidilecek damat adayı mehmet
aracı kız elife
elif sen kaçmazmısın benimle dedi!
Aracı kız elif .durdu birkaç saniye Kaçarım dedi. Sevgilisi elif değilde aracı kız elif yanında arabadaydı .
Sonuç. Evli ve çocuklu bir aile☺

(Olay gerçektir.ikisinide tanırdım)
2

twitter

can
Twitter, kullanıcıların 280 karakter ile sınırlandırılmış "tweet" (Türkçe cıvıldama) adı verilen gönderiler yazabildiği bir sosyal ağ.

napolyon

can
Ünlü fransız devlet adamı, siyasetçi ve askerdir. Tüm avrupayı etkileyecek devrimlere imza atmıştır. Onu ünlü sözü olan “Para para para.” Cümlesi ile hatırlıyoruz.
Budalalar geçmişten, akıllılar şimdiki zamandan, deliler de gelecekten bahsederler. / Napolyon

Dünya çok acı çekiyor. Ama kötü insanların şiddetinden değil, iyi insanların sessizliğinden! / Napolyon

Ahmaklar geçmişten, akıllılar bugünden, çılgınlar gelecekten bahseder. / Napolyon

Başarılarım gençliğimdeki hayallerimin ürünüdür. / Napolyon

İnsanın değil, mutluluğun dostu vardır. / Napolyon

Ben durum ve şartların eseriyim, daima onlarla beraber yürüdüm. / Napolyon

Dünyada taklit edilemeyen tek şey cesarettir. / Napolyon

güne bir sure bırak

can
Bismillahirrahmânirrahîm.
(bakara suresi .Amenerrasulü 285.286 ayet)

285- Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü'minun, küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi'na ve ata'na gufraneke rabbena ve ileykelmesir.
286- La yükellifullahü nefsenilla vüs'aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet, rabbena latüahızna innesiyna ev ahta'na, rabbena vela tahmil aleyna ısran kema hameltehü alelleziyne min gablina, rabbena vela tühammilna, mala takatelena bih, va'fü anna, vağfirlena, verhamna, ente mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn.
Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
285- Peygamber, Rabb'inden ne indirildi ise ona îman getirdi, mü'minler de, her biri "Allah'a ve melâikesine ve kitaplarına ve peygamberlerine: peygamberlerinden hiç birinin arasını ayırmayız diye" iman getirdiler ve şöyle dediler: semi'na ve eta'na, gufranını dileriz ya Rabbena! sanadır gidiş.
286- Allah kimseye vüs'unden öte teklif yapmaz, herkesin kazandığı lehine yüklendiği aleyhinedir, ya Rabbena! eğer unuttuk veya kasdımız bize bizden evvelkilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme, ya Rabbena! hem de bize takatımız olmayanı yükletme, ve bizden günahlarımız afiv buyur ve bizlere mağfiretini reva, rahmetini atâ kıl, sensin mevlâmız, bizi mansur buyur artık seni tanımayanlara karşı, kahrolsun kâfirler.

adile naşit

can
adela özcan, sinema oyuncusu, tiyatrocu ve televizyon sunucusu. hababam sınıfı, tosun paşa, gülen gözler TRT 1 deki kuzucuklarım masalları ve rolleriyle hatırlanmaktadır. vefat etmesine rağmen unutulmayan bir isimdir.

namaz

can
İslam dinine göre, Müslümanların sabah (2 rekat) öğle (4 rekat) ikindi (4 rekat) akşam (3 rekat yatsı (4 rekat) olmak üzere günde beş kez ve bayramlarda kurallarını yerine getirerek yapmaları buyurulan ibadet.
Farz ,vacip ve sünnetleri vardır.

bot

can
Bot, bilişim dünyasında "robot" anlamında kullanılan yaygın bir terimdir.

Güven sözlükte

Numb=bot
Aşağıdaki resimlerle hiç bir bağlantısı yoktur.(kan bağı pardon üretim bağı yoktur) ürünümüz de plastik ve kauçuk kesinlikle yoktur.güven sözlük üretimi olup 100%100 yerli maldır.

3

46'lık

can
Efendim, öncelikle belirtmeliyim ki, '46'lık olmak' bir halk deyimi olarak dilimize yerleşmiş olup Türk Ceza Kanunu'nun 46. maddesinde yer alan akıl sağlığı yerinde olmayanların cezai ehliyetlerinin bulunmadığını belirten nitelemedir.

sekizgen

can
Matematik terimi olsada ben, türkiye terimi olarak kullanırım.her köşeye birini bırakırım ortada, türkiye Cumhuriyeti.
1 inci köşede türkler.
2 inci köşede kürtler.
3 üncü köşede araplar.
4 üncü köşede zaza'lar.
5 inci köşede Trakya göçmenleri.
6 inci köşede aleviler.
7 inci köşede lazlar.
8 inci köşede çerkezler abazalar ve tüm geri kalan halklar.
Bizler ülkemiz için ,yurdumuz için, halkımız için ,sabit bir köşede kalırsak, birbirimizi anlamazsak ,birbirimize sırtımızı dönersek ,bizi kullanan çok olur .lütfen lütfen lütfen aynı köşede sabit kalmayın tüm köşeleri gezin güzellikleri görün inanın tüm halkımız biribirinden değerlidir.

Radyo Yayını