diyalektik düşünce

owl
Hegel'in akılcı diyalektik tezi “tez antitez sentez”den oluşur.

Marx'ın maddeci diyalektiği “evren tamamen madde diyalektiğinden oluşur madde karşıtlıktan gelişir”