magazincir

dhairy
nickinden aldığım mesaj doğrultusunda acaba bizlere magazinsel tanımlar mı yapacak diye merak ettiğim yeni üyemiz. kendisine hoşgeldiniz diyor ve sadece takipte kalmamasını ve sözlüğümüze yapacağı katkıları bekliyorum.

ulascolak09

dhairy
sözlüge yeni başlamış 2.nesil yazarımız. kendisine hoşgeldiniz diyor ve bizimle etkili, ilgi çekici bilgilerini en kısa zamanda paylaşmasını temenni ediyoruz.

arapça şarkılar

harun

en çok hoşuma giden arapça parçalardan biridir.
(bkz:kuntu maytan) (bkz:neşid)

Küntü meyten fi buhuri-l ğayyi ve'l-ismi ğariga
Ben günah ve hata denizlerinde boğulmuş bir ölüydüm.

Küntü abden fi guyudi'z-zenbi memlüken ragiga
Ben günah prangalarında zincire vurulmuş bir esirdim.

Medde li'ş-şeytanü min esbabihi hablen vesiga
Şeytan bana günah yollarını sunarak beni aşağılara çekti.

Münkeratün küntü atiha ğuruben ve şuruga
Her gün doğumu ve her gün batımında günahlara daldım.

Ğazeti'l-esamü lahmi sümme azmi ve'l-uruga
Günahlar etlerime saldırdı, sonra kemik ve damarlarıma…

Küntü fi't-tefhiti necmen yübhiru'd-dünya beriga
Ben yalancı dünyada parlayan bir yıldızın ışıltısı gibiydim.

Echedet seyyareti min şiddeti'z-zehfi't-tariga
Arabamla sert yollarda, birçok zorlu yarışlarda mücadele ettim.

Ya rafiga'd-darbi mehma künte fezzen len tefuga
Ey (güya) sevenler! Üstünlüğü kaybettiğimde bir başıma kaldım.

Ve'l-cemehiru esammetni safiran ve ne'ıga
Halkın boş gürültüsü (alkışları) beni sağır etti (gaza getirdi), öyle ki

Kem ıtarin kane yuhde sümme ermihi atiga
Kaç kere yollarda son hızla uçuşa geçtim. Sonra gözden düştüm,

Kem dehaltü's-sicne merratin fe ezdedü füsuga
Kaç kereler hapse girdim. Günahlarım, hatalarım arttıkça arttı.

Esbeha-l vicdenü gafran zami'el erdi sehiga
Vicdan azabı çöl gibi tutuştu, susuz toprağım sağanakları özledi.

İnneni ehtecü ğayzen safiyen yekfi büruga...
Günahlarımın tutuşturduğu vicdan çölümde
Beni rahatlatacak temiz bir yağmura muhtacım...

şarkı sözleri kaynak: http://kaosunefendisi.blogcu.com/kuntu-meyten-cevirili/12165131

şive

harun
genellikle komedisi yapılan yada yapılmaya çalışılan ve gına getirmiş olan akabinde yöre ve bölgelere göre konuşmada değişiklik gösteren söyleyiş.

şive

finite infinite
Tdk 'ya göre bir dilin, konuşulduğu sınırlar içinde, bölgelere ve değişik kültür düzeylerine göre söyleyiş özelliği.
Bölgeler şurda dursun güzel memleketimde illerde bile çeşitlilik arz eder.