#tanım

filoloji

mahur
1. Bir dili ve o dile âit belgeleri dil ve târih açısından inceleme.
2. Yazılı belgelerden hareket ederek dil yoluyle kültürleri araştırma ve tanıtmaya yönelik bilim dalı, lisâniyat.

tecrit

mahur
1. Soyma, soyulma.
2. Ayrı tutma, ayırma.
3. Temizleme, ayırma.
4. felsefe: Soyutlama.
5. fizik: Isı, ses, su, rutûbet, elektrik, gürültü gibi şeylerin bir yerden bir yere geçmesine engel olma, yalıtım, izolasyon.
6. edebi: Şâirin kendisini başka bir kimse yerine koyarak ona hitap etmesi şeklindeki edebî sanat.
7. tasavvuf 'taki anlamı: Dünyâya âit şeylerden vazgeçerek gönlünü Allah'a bağlama, kalbi mâsivâdan arındırma.

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol