#iş ağı

bazilika

mahur
Orta kısmı yüksek ve geniş, yanları iki katlı daha dar ve alçak olmak üzere iki sıra sütunla üç bölüme ayrılmış olan ve mezat yeri, gerektiğinde de mahkeme olarak kullanılan çatılı Roma yapısı.
Bu binâların planı taklit edilerek yapılmış hıristiyan kilisesi.

jakobenizm

mahur
Fransız Devrimi sonucunda ortaya çıkmış ve ideolojisi zorla kabul ettirmeyi amaçlayan politik akım veya düşünce tarzına denir. bu kavram günümüzde de kendi ideolojisini topluma zorla benimsetmek isteyenler içinde kullanılır ve bunlarada (bkz:jakoben ) denir.

girift

mahur
Farsça bir kelime olup birçok anlama sahip kelime.
1. Tutma, yakalama.
2. İç içe girmiş, birbirine dolaşmış, girişik.
3. Karışık, çapraşık, kompleks, komplike.
4. Hat sanatında harfleri birbiri içinden geçirilip dolaştırılarak iç içe istif edilmiş yazı.
5. tezhip. İki veya üç çizgi veya dalın örülmüş gibi birbiri içine geçip birbirine muhtelif şekillerde dolanmasından meydana gelen süsleme motifi.
6. Neye benzer, fakat neyden daha kısa ve eksik perdeli nefesli bir Türk mûsikîsi sazı.

düden

serendipity
karstik yapının çözülmesiyle (kalkerli bölgelerde, kireçtaşının olduğu yerlerde) birkaç yüz metreye kadar varan, su yolunu andıran, Suyun çözerek aşındırması sonucunda oluşan doğal kuyudur.
(bkz:obruk)

bağımsızlık

normal adam
mutlak bağımsızlık diye bir şey yoktur.
yalnız yaratıcı hariç .
ona birazdan değineceğim.
bu kanıya varmamı etkileyen şey ise bilinçaltımızın lanse ettiği düşünceler.
bugün hiç bir insanın özgün düşüncesi yoktur .
her hangi bir şeye bağımlı olarak düşünür .
vaktiyle birinin dediği şey üzerinden düşünerek yorumlayıp üstüne bir şey koyarak devam eder.
yani mutlak bağımsız bir düşünce yoktur .
her şey birbiriyle bağlantılıdır.
ta ki yaratıcı hariç bugün yaratılan veya o gün yaratılan her şey baştan yaratılmıştır.
yani yokluktan yaratılmıştır .
o sebeple her hangi bir bağı olmamakla beraber her hangi bir şeye de benzemezler.
o sebeple yaratılanlar aslında mutlak bağımsızdır .
aynı zamanda birbirine bağımlıdırlar.
mesela en başında uzayda yaşam var savını savunan bir bilim adamı için özgün bir fikir diyemeyiz aslında.
çünkü ilk başta uzayı bilen birisinin uzayı tanımlaması lazım aynı zamanda yaşamı bilen birinin yaşamı tanımlaması lazım .
sentezleyip önümüze koyması mutlak bağımsızlık içermez .
o sebeple özgün hiçbir şey yoktur.

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol