hazaralar

mahur
Afganistan nüfusunun yaklaşık %9'unu oluşturan halk. Kökenlerinin Cengiz Han döneminde bölgeye gelen Moğollar dayandığı sanılmaktadır. Başka bir kaynağa göre ise türk boylarından geldiği söylenir. Kendileri şiidir ve farsça konuşurlar. kökenleri hakkında kesin bir bilgi olmamakla birlikte afganistanda taliban zamanında soy kirima uğramaları kesindir.
Sözlük
kuluçka makinesi One Hit Wonder Likit Smok Nord