zehâbına kapılmak

Sözlük
Kuluçka Makinesi Açılış Organizasyon