totipotensi

mekanizebakteri
bir hücrenin tek başına bütün bir organizmayı oluşturabilme potansiyelidir.
bu yetenek bir bitkinin tüm evrelerinde korunur. in vitro koşullarda proses optimizasyonu yapıldıktan sonra bir bitkinin herhangi bir kısmını kullanarak bütün bir bitkiyi tohuma ihtiyaç duymaksızın elde edebilirsiniz.
hayvan hücrelerinde durum böyle değildir. örneğin insan embriyosunda totipotensi özelliği sadece sekiz hücreli evreye kadar korunur. bu da şu anlama gelir, bu evrede embriyoyu oluşturan sekiz hücreyi ayrı ayrı yaşatabilme şansınız olsa genetik olarak birbirinin klonu olan sekiz insan elde edebilirsiniz. kulağa oldukça fantastik gelse de bu tarz ayrılmalar nadiren anne karnında gerçekleşir ve doğal klon denilen tek yumurta ikizleri, üçüzleri vs. meydana gelir. sekiz hücreli evreyi takip eden bölünmelerle totipotensi özelliği yitirilir.
[email protected]