muhteşem ikili

finite infinite
Akıl ve vicdan
Saygı ve sevgi
Hayat ve ölüm
Cennet ve cehennem
Birbirini tamamlayan ya da birbirinin zıttı olan her ikilem aslında bir güzelliğin parçasıdır.