diskalkuli

merdumgiriz
Ortada herhangi bir zihinsel problem olmadığı hâlde bireylerin sayı ve sembolleri kavrama, matematiksel işlemleri gerçekleştirme ve ilişkilendirmede zorluk yaşamalarına neden olan özel öğrenme güçlüğüdür. Diskalkuli, aynı zamanda günlük hayatı da zorlaştırıcı bir etkiye sahiptir.

• Problem çözümü için strateji geliştirememe,
• Zayıf bellek nedeniyle yapılan hesaplama hataları,
• Kesirleri anlamada güçlük yaşama,
• Çarpma, bölme, toplama ve çıkarma işlemlerinde güçlük çekme,
• Analog saatleri okumada zorluk yaşama,
• Sayıları birbiriyle kıyaslayamama, negatif ve pozitif sayıları ayırt edememe,
• İşlemleri parmak kullanarak yapma,
• Zamanla ilgili kavramları anlamada güçlük çekme (gün, ay, yıl vb.),
• Sağ-sol kavramları ve yer-yön belirtmede güçlük çekme gibi belirtiler bu öğrenme güçlüğüne sahip bireylerde görülen durumlardır.
Sözlük
Kuluçka Makinesi Açılış Organizasyon