zimem defteri

finite infinite
Osmanlıdan kalma bir ecdad geleneği.
Özellikle ramazan aylarında durumu hallice olanlar girdikleri dükkanlarda olan zimmem defterlerinin baş, orta ve sonlarından bir bölümün rastgele ya da tamamının borçlarını öderlerdi. Ne borçlu ne de ödeyen birbirini tanırdı. Çünkü hayırın incitmeyeni ve kibirlendirmeyeni, gizli olanı makbuldü.
Günümüzde hala yaşatanlar var bu geleneği.
Sözlük
döviz kurları canlı