zeki insanların özellikleri

finite infinite
çabuk uyum gösterebilme:
durmadan değişen doğa şartlarına karşı çözümler üretebilmesi ve yaşamını devam ettirebilmesidir.
farklılıkları algılama:
aynı anda birçok uyaran ile karşı karşıya kalsa bile insan beyni bütün bu karmaşayı ayıklar ve renk, ses, doku, tat ve koku olarak sınıflandırabilir.
güçlü hafıza:
zeki insanlar, bilgiye değer verir, hafızalarını bu konuda eğitirler ve ileride ihtiyacı olabilecek bilgileri daha derli toplu saklamak konusunda uzmanlaşmışlardır.
iletişim becerisi:
konuştuğu zaman diğer herkesin susup dinlediği insan, zeki insandır. kelimeleri özenle seçer. cümleleri birbiri ardına çok sağlam bir şekilde düğümler. böylelikle aradan biri çekip alınamaz. konu ile ilgili çok farklı detayları söyler ki merak uyandırsın. hatasız bir gramer kullanmaya dikkat eder. karşısındakinin sürekli bir hata arayacağını bilir.
anlama yeteneği:
olaylar arasında neden-sonuç ilişkisini iyi okuyabilmek gereklidir. zeki insanlar için hayat bu ilişkinin sarmalları olarak ilerler. adım atarken bir sonrakini nereye atacaklarını çok iyi bilirler.
net bir tabirle, yaş tahtaya basmazlar.
nicksizolmazmi
Gerekli olan bilgiyi alma, değerlendirme, kullanabilir hale getirme, problemleri hızlı ve etkili bicimde ve elindeki imkanlarla çözme becerisine sahip olan insanlar zeki insanlardır. Bir de zeki olduklarını asla kendileri söylemez.
nushirevan
bir üst benlik yapısına sahip olmaları. normal insanları laflarınızla, davranışlarınızla üzebilirsiniz ama zeki insanlar "hıh! o kim ki la benim yanımda?" tavrı içindedir. aptallara göre duygusuz gibi görünürler.
[email protected]