youssef chahine

martilara simit atan kadin
Varlıklı bir Hıristiyan ailenin çocuğu olan Yusuf Şahin İskenderiye'deki Victoria College'i bitirdikten sonra, Los Angeles'ta dramatik sanatlar öğrenimi gördü. Ülkesine döndükten sonra belgeseller çekti. İlk kurmaca filmi Amin Baba (1950) oldu. Geleneksel sinemaya erotik ve gerçekçi öğeler katmaya çalıştığı görülen Şahin, İbnu'n-Nil (Nil Çocuğu, 1951), Nisa bilâ Rical (Erkeksiz Kadınlar, 1953), Sira fi'l Vadi (Vadide Dövüş, 1954) gibi filmlerden sonra çektiği Şira fi'UMinalda (Karanlık Sular, 1956) işçi sınıfının yaşam koşullarını gündeme getirme yürekliliğini gösterdi. Ancak 1970 yılında yaptığı 1930'lar Mısır'ında, kırsal kesimi ele alan El Arz (Toprak) filmini yapar. Filmde tarlalarına verilen suyun yarı yarıya azaltılması üzerine bir köy halkı yönetimin bu haksız kararına başkaldırır. Cannes Film Festivaline de katılan Toprak, köylülerin yenilgisini ayrıntılara önem veren destansı bir anlatımla aktarırken, baskıların niçin köylülerin dayanışmasına yol açmadığını da vurgular.

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol