confessions

nushirevan

1. nesil Yazar - - Yazar -

  1. toplam entry 1511
  2. takipçi 16
  3. puan 0

bence bir insanda

nushirevan
mutlaka en az bir yetenek vardır ama onu ortaya çıkarabilecek bir kader çizgisine sahip olmalıdır. Eğer bundan mahrum kalırsa öyle dümdüz bir adam zannedilerek bu hayattan göçmüş bile olabilir. Bu da Nazım Hikmet'in şu şiirini hatırlatıyor:

"En güzel deniz:
henüz gidilmemiş olandır.
En güzel çocuk:
henüz büyümedi.
En güzel günlerimiz:
henüz yaşamadıklarımız.
Ve sana söylemek istediğim en güzel söz:
henüz söylememiş olduğum sözdür."

kürdistan

nushirevan
Ulus devlete evrilmeden önce belli bir coğrafi bölgeyi tanımlamada kullanılırken; zamanla hayali siyasal çizgilerle materyalize edilmiş, bölücü örgütlerin (bkz:megalo idea)sıdır. Eğer kelime bu kadar politize edilmiş olmasaydı "karadenizliyim" ile "kürdistanlıyım" arasında bir fark olmayacaktı.

cehalet belirtisi detaylar

nushirevan
"bilmiyorum" diyememek
1
kerim kerim
cahil her şeyi alim ise bazı şeyleri bilir!

Sosyal Psikologlar Justin Kruger ve David Dunning'in, kendilerine 2000 yılında Nobel Ödülü kazandıran çalışmaları da oldukça ilgi çekicidir. Literatüre “Dunning-Kruger Etkisi”* olarak geçen teorileri ise özetle şöyle:

“Cehalet, gerçek bilginin aksine, bireyin kendine olan güvenini artırır. Metin çözme, araç, gereç kullanma, oyun oynama gibi çeşitli alanlarda yapılan araştırmaların sonucunda şu bulgulara ulaşılmıştır:

¾ Niteliksiz insanlar, ne ölçüde niteliksiz olduklarını fark etmezler.
¾ Niteliksiz insanlar, niteliklerini abartma eğilimindedirler.
¾ Niteliksiz insanlar, gerçekten nitelikli insanların niteliklerini görüp anlamakta da acizdirler.
Hatta aynı araştırmanın sonucunda niteliksiz insanların nitelikleri belli bir eğitim ile artırılırsa, aynı niteliksiz insanlar, niteliksizliklerini farkına varmaya başlarlar. Cahil Cesareti olgusu da cahil-alim, niteliksizlik veya niteliklilik konusunda düşüncelerimizi tekrar gözden geçirmemiz konusunda bize yol göstermektedir. Bugün bilgi sahibi olmadığı halde cahil cesareti ile olması gerekenden daha fazla yerde olanların bunu hak edip etmedikleri ise ayrı bir tartışma konusudur.

Kişisel görüşüm ise cahil cesareti ile hareket edenlerin nihayetinde yaptıkları işin verimli ve sağlıklı olmayacağıdır. Her halükarda cehaletle baş edecek olan kesinlikle emeğe ve bilgiye olan saygıdır.

inanmak istenilen yalanlar

nushirevan
gerek siyasette gerek stk'larda "gençlere önem verildiği" yalanıdır. Siyasal örgütler; gençlik meclisleri, kolları düzenliyor ama oradan çıkan sonuçların yukarıya zerre etkisi olmuyor. Hani nereden baksan "gençler toplaşsın işte eheheheh" diyen amcaların gençleri oyalama maksatlı projeleri diyeceğim. Hani bir otele, tatil köyüne gidersiniz de akşam gösterisinden önce çocukları sahneye toplayıp "aram zam zam" yaptırmak suretiyle sahne gazı alınır, enerjileri tüketilir ve asıl gösteride sessiz olmaları sağlanır ya, hah! bu siyasal örgütlerdeki gençlik toplantıları da bu mantıkla işliyor. Adında "gençlik" olan vakıf biliyorum mütevelli heyetinin yaş ortalaması 55!

herbokolog

nushirevan
Her türden gizemli olaylar üzerine yorum getirebilen, adındaki "gizli" ibaresine rağmen gizli okült örgütlerin şeceresi üzerine kitap yazabilen, televizyon stüdyolarına yazdığı toplama bilgisayar tadındaki kitaplarıyla gelen ve titri genellikle "araştırmacı-yazar" olarak tanıtılan emekli tipli ağabeylerdir.

bilge

nushirevan
Hem kız hem erkek adı olabilen, telefonda istenirken "hitaben hanım mı desem bey mi desem?" sorunsalı doğurabilecek bir isimdir. Hanımımın gideceği kadın doğum uzmanı kadın olsun diye (bkz:MHRS)'den seçtiğim Sultan hocada yaşadığım hayal kırıklığı büyük sözlük 😅

ne mutlu türküm diyene

nushirevan
Öyle bir cümledir ki; "Türk"lüğün din, dil, ırk ayırt etmeksizin kadim bir aidiyet olduğu bilinci gelişmemiş toplumlara ırkçı bir söylem gibi gelir. Yozgat'ta söylersen sırtında taşırlar, Diyarbakır'da söylersen kavga sebebidir.
76 /

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol