confessions

merdumgiriz

bir mektuptuk ulaşılamayan - 1. Nesil Koordinatör

  1. toplam giri 546
  2. takipçi 10
  3. puan 5760

eba eğitim bilişim ağı

merdumgiriz
Birkaç gün öncesine kadar yalnızca adı varken, koronavirüs sayesinde aktif kullanılmaya başlanacak olan eğitsel elektronik içerik ağı. Geliştirilmesi ve ülke genelinde kullanılmaya başlanması konusunda çok geç kalındığını düşünüyor, bununla birlikte içinde bulunduğumuz durumun eğitim alanında yeni ve olumlu gelişmelere yol açacağına inanıyorum.

patara

merdumgiriz
Antalya'nın Kaş ilçesinin Kalkan beldesi yakınlarında bulunan bir antik kenttir. Tarihte likya birliği'nin başkentliğini yapmış ve önemli ticaret merkezlerinden biri olmuştur. aynı zamanda osmanlı devleti'nin, kuzey afrika ile telsiz-telgraf iletişimini sağladığı yerdir. dünyanın ayakta kalan en eski meclis binası da buradadır. meclis binasının restorasyon masrafları tbmm tarafından karşılanmış olup içinde bulunduğumuz 2020 yılı "Patara Yılı" olarak ilan edilmiştir.

unutulmayan çocukluk oyuncağı

merdumgiriz
satın aldığımız bir yumuşatıcı deterjanın -evet tahmin ettiğiniz marka- yanında hediye olarak verilen oyuncak ayıydı. çok daha iyi özelliklere sahip bir sürü oyuncak bebeğim, peluş hayvanım olmasına rağmen en kıymetlimdi o benim. nereye gitsem yanımda taşır, onunla uyur, onunla uyanırdım. ama bir akşam dışarıda yemek yediğimiz bir yerde unuttum onu. eve geldiğimde epey bir ağladığımı, küçük çaplı bir depresyona girdiğimi hatırlıyorum.

bir gün bir marketin deterjan reyonunda x marka yumuşatıcılara hüzünlü gözlerle bakan bir kıza denk gelirseniz yadırgamayın olur mu?

ahlâk dersi vermek

merdumgiriz
ilkokuldayken rüşvetçi okul müdürümüzün yaz-kış demeden her pazartesi sabahı eline mikrofonu alıp yarım saat boyunca yaptığı ahlâk temalı standart konuşması geldi aklıma şimdi. ee, ne demiş Nietzsche?

"Kim namus ve ahlâk şövalyeliği yapıyorsa bilin ki en namussuzu odur."

altı şapka tekniği

merdumgiriz
edward de bono tarafından geliştirilen bir tekniktir. Bu teknikte düşünmeyi kolaylaştırmak ve olaylara farklı açılardan bakabilmeyi sağlamak amaçlanır. eleştirel, yaratıcı, analitik ve empatik düşünme becerilerinin gelişimi üzerinde etkilidir. uygulanışı her biri farklı renk ve anlamlarda olan 6 şapka üzerine kuruludur. her bir renk değişik bir bakış açısını temsil eder ve her öğrenci kendisine gelen rengin temsil ettiği bakış açısı doğrultusunda görüş bildirmek zorundadır. şapkaların renkleri ve temsil ettikleri bakış açıları şu şekildedir:

beyaz şapka: tarafsızlığı temsil eder. olaylara nesnel yaklaşmayı, eldeki verilere dayanarak hareket etmeyi temel alır.

kırmızı şapka: duygusallığı ve öznelliği temsil eder. sezgileri, hisleri ve bireysel beklentileri yansıtır.

sarı şapka: pozitif düşünmeyi, olaylara olumlu tarafından bakmayı temel alır.

siyah şapka: karamsarlığı ve olumsuzluğu temsil eder. risklere, şüphelere ve sorunlara odaklanılır.

yeşil şapka: yaratıcılığı, farklılığı, yeniliği temsil eder. probleme farklı, yenilikçi bir çözüm üretmeyi esas alır.

mavi şapka: değerlendirmeyi temsil eder. en son söz verilen şapkadır. konunun özetlenip bir karara varılması aşamasında etkilidir.

alphonse de lamartine

merdumgiriz
romantizm akımının ilk fransız şairidir. şiir haricinde roman, gezi yazısı, anı türünde eserler de kaleme almıştır. "Göl" adlı şiiri tanzimat dönemi'nde türkçeye çevrilmiştir.kudüs'e yaptığı yolculuk sırasında istanbul'da da bulunmuş, istanbul'a ve türklere karşı duyduğu ilgi sonucunda "osmanlı tarihi" adlı eserini kaleme almıştır. şark meselesi hakkında yaptığı konuşmalarda, Batı'nın Doğu'yu -özellikle de osmanlıları- iyi anlayamadığını, dünyayı da bu konuda yanılttığını dile getirmiştir.

"Bir millet felakete uğradığında veya adaletsiz bir durumla karşı karşıya kaldığında onun yardımına koşmak ve ona adil davranmak gerekir. Gelecek nesillerin, zayıfları korumayı, ezilenlerin öcünü almayı kendilerine görev sayacaklarına inanıyorum. Milletler, tarihleri boyunca çoğu kez cezalandırıldıkları gibi bazı durumlarda da öçlerinin alındığını ve haklarının teslim edildiğini görürler. Bu sözlerimin bir örneği Türklerdir. Onlar, gün olmuş adlarının ve ırklarının yok olma tehlikesiyle karşılaşmışlardır. Ancak derin uykularından sıçrayarak uyanmasını bilmişlerdir. Osmanlı İmparatorluğu'nun Türk kanında canlanacağını ve sonsuza kadar yaşayacağını dünyaya ispat etmek için canını dişine takarak savaşmışlardır. Bugün de onurlarını korumak için çarpışmaktadırlar. Batı, hiçbir zaman bu kadar ileri görüşlü ve olgun olmamıştır. Osmanlı İmparatorluğu, özgür Avrupa'nın bir güvencesidir. Ölü sanılan bir toplumda, canlı bir millet yaşadığını gördüğümüz için kendimizi kutlayalım ve Türklerin tekrar dirilmeleri onuruna ya tarih yazalım ya da bizim mezar taşımıza ithaf..."kübizm

merdumgiriz
perspektifi reddeden ve varlığı tüm yönleriyle aynı düzleme taşımaya çalışan bir resim akımı olarak ortaya çıkmıştır. pablo picasso bu akımın öncüsüdür. edebiyata yansıması ise şu şekildedir:

• akıl ve mantık perspektifinin reddedilmesi,
• varlığı bir bütün olarak algılama,
• şiirde görselliği önemseme,
• biçim, dil ve üslupta yenilik arayışı.

tevriye

merdumgiriz
bir anlamı başka bir anlamın içerisinde gizleme mantığına dayalı edebî bir sanattır. birden fazla anlamı olan bir sözcüğün, akla ilk gelen yakın anlamını değil de uzak anlamını kastetmektir.

sözlük yazarlarının garip huyları

merdumgiriz
Paraları dolmuş şoförü gibi üşenmeden, itinayla, değerine göre sınıflamak. kim ne derse desin vazgeçemiyorum. özellikle madeni paraları cüzdana değerine göre yerleştirmek alışveriş sırasında inanılmaz kolaylık sağlıyor. cüzdan seçimi bu konuda önemli tabii. pratikliğin hastasıyız.

metafor

merdumgiriz
bir kavram, olgu veya olayın başka bir kavram, olgu veya olaya benzetilerek açıklanmasıdır. amaç; anlatımı daha güçlü kılmak, anlaşılırlığı artırmak, bilinen bir durumdan yararlanarak bilinmeyeni anlatmaktır.

faruk nafiz çamlıbel

merdumgiriz


bir dönem edebiyat öğretmenliği de yapmış şairimizdir. ilk şiirlerini aruzla yazmıştır. bu şiirlerinde yahya kemal beyatlı'dan etkilendiği görülür. sonraki dönemlerde ise -milli edebiyat etkisiyle- hece ölçüsünü kullanmış, "beş hececiler" adlı edebiyat topluluğunun içinde yer almıştır. şiirlerindeki içerik değişimi onun Anadolu'ya geçmesiyle başlar. Anadolu'nun doğal güzelliğini, Anadolu insanını şiirlerinde başarılı bir şekilde işleyen sanatçımız, özellikle "han duvarları" ve "çoban çeşmesi" adlı şiirleri ile tanınır. ayrıca tiyatro ve roman türünde de eserler vermiş, "deli ozan, çamdeviren" müstearlarıyla da mizahi şiirler yazmıştır.

sözlük yazarlarının 2020 hedefleri

merdumgiriz
"Şunu yapacağım, şuna başlayacağım, şuraya gideceğim..." şeklinde uzun bir listem olsun isterdim lâkin tek bir hedefim var, o da mesleğimi yapabilmek. Hayal derseniz, var bir hayalimiz: Emekliliğe direnen öğretmenlerin emekli edilip sahil kasabalarına sürgün edilmesine ilişkin acil khk.
0 /
Sözlük
Kuluçka Makinesi One Hit Wonder Likit Smok Nord