confessions

mekanizebakteri

ıssız adadaki son umut - 2. Nesil Yazar

  1. toplam giri 180
  2. takipçi 12
  3. puan 2600

benim oyum ile dağdaki çobanın oyu

mekanizebakteri
cumhuriyet çığırtkanlığı yapıp henüz eşitlik hakkını bile hazmedememiş insan(sı) söylemidir.

ben de çok isterim siyasilerimiz bilim konuşsun, teknoloji içerikli projelerin sayısını arttırsın. ama türkiye'nin gerçeklerinden yüz çevirip tüm insani ihtiyaçları sistematik olarak karşılayan ülkelere bakarak "adamlar uzaya çıkıyor, biz ne konuşuyoruz." diyemezsiniz. bizim ülkemizin kırsal kesimlerinde yol olmadığı için cenazesini taşıyamayan, eşini kızını doğuma götüremeyen insanlar var. karnı doymayan, okusa da çalışamayan insanlar var. durum böyleyken onlardan kimse yapay zeka, teknoloji, bilim kafası bekleyemez. bu küstahlıktır. insani ihtiyaçları karşılanan bireyler ancak gelişim sürecine girebilir. kimse karnı açken, marsa gitmeyi, teknolojide üst noktalara gelmeyi düşünmez. yollar, kapitalizmin damarlarıdır. bir yere yol gelmezse ne hastane gelir, ne market gelir, ne tiyatro gelir, ne kültür evi gelir.

herkesin oyu birdir, herkesin istekleri, tav olduğu vaatler de kendi statüsüne göredir. kimse sizin gibi düşünmüyor diye aptal değil yani.

selim kotil

mekanizebakteri
btp istanbul büyükşehir belediye başkan adayı idi. btp'yi pek bilmem, yerel seçimlerde de partiye değil kişiye odaklanmak gerektiğini düşünürüm. kazananı tebrik etmekle birlikte şuraya bir ufak link bırakıyorum.

buralardan da bir selim kotil geçti.

ak parti'nin kaybetme sebebleri

mekanizebakteri
uzun zamandır alternatifi olmadığı için seçildiğini düşündüğüm bir parti. kendi muhalefetini yaratarak kendi topuğuna sıkmaya başlamıştı zaten. hep siz seçilirseniz rekabet etmeyi de unutursunuz, bu yerel seçimin de ak partiyi kendine getirmesini umuyorum. şımarıklığa lüzum yok.

hayattayken mezar satın almak

mekanizebakteri
pierre loti tepesinde bir mezar yerinin beş yüz bin lira olduğunu öğrendiğimden beri gülsem mi ağlasam mı bilemediğim bir konudur. sözü resulullah'a bırakmak isterim.

"hiçbir kimse yoktur ki kıyamet günü, dünyada iken sadece yaşamaya yetecek kadarıyla yetinmiş olmayı temenni etmesin." (süyûti, cem'u'l-cevâmi)

hasta bakımı materyalleri

mekanizebakteri
genel olarak üç grupta incelenir.

*kritik materyaller, normal şartlarda steril olan fakat dokular, vücut boşlukları ve vücut sıvılarıyla doğrudan temas halinde olduğundan taşıyabileceği mikroorganizmalarla infeksiyon riski taşıyan materyallerdir. ameliyatta kullanılan bistüri gibi cerrahi aletler ve enjektörler kritik materyallere örnek verilebilir. bu tür materyallerin dezenfeksiyonu için genellikle etilen oksit otoklavı kullanılır.

*yarı kritik materyaller, vücut içine doğrudan girmeyen fakat mukoza zarlarıyla temas halinde olan materyallerdir. dil basacağı (bkz:abeslang) ve endoskopi cihazları yarı kritik materyallere örnek verilebilir. bu tür materyallerin dezenfeksiyonu yüksek ve orta düzey dezenfektanlarla sağlanır.

*kritik olmayan materyaller ise hasta ile direkt temas etmeyen veya sadece sağlam deriyle temas eden materyallerdir. yüz maskesi, tansiyon aleti ve hasta çarşafları kritik olmayan materyallere örnek verilebilir. bu tür materyallerin dezenfeksiyonunda alkol çözeltisi, %0,5 - 3 fenol çözeltileri, iyot çözeltileri, amonyum bileşikleri gibi dezenfektanlar 10 dakika gibi kısa bir süreyle kullanılır.

el antisepsisi

mekanizebakteri
el dezenfeksiyonudur.

*günlük dezenfeksiyon için elleri on beş saniye sabunla yıkamak yeterlidir.

*hastayla doğrudan temas halinde olan sağlık personelleri ise hastaya herhangi bir işlem ya da yaklaşım öncesi ve sonrası %3 hekzakloroform veya %5 krezollü sabunlar ile ellerini yıkamalıdır.

ürogenital sinüs

mekanizebakteri
dış üreme organlarının köken aldığı yapıdır. ürogenital sinüs yüksek derecede androjenik hormonlara maruz kaldığında erkek tipi dış üreme organlarına; düşük derecede androjenik hormonlara maruz kaldığında ise dişi tipi dış üreme organlarına farklılaşır. yani dış üreme organlarının farklılaşması androjenik hormonlara maruz kalma derecesine bağlıdır.

androjen: hem erkek hem dişide bulunup böbrek üstü bezinin kabuk kısmından salgılanan maddedir.

karakter

mekanizebakteri
bireyin şekil, renk, yapı ve fonksiyonel özelliklerine denir.

kan grubu, parmak izi, göz rengi, dil yuvarlama, kulak memesinin biçimi gibi özellikler gen kontrolü ile ortaya çıkan çevreye göre değişmeyen karakterlerdir.

boy, kilo gibi özellikler gen kontrolünden bağımsız olarak çevre şartlarına göre değişebilen ve bireye özgü olup kalıtsal olmayan karakterlerdir.

bazı karakterler ise hem kalıtımın hem de çevrenin ortaklaşa belirlediği karakterlerdir. bu karakterlerin dış görünüşüne çevrenin de etkisi olur. bu etki bir sonraki nesle aktarılmaz. yani genler değişmemiştir. sadece genlerin ortam şartlarına verdiği reaksiyonlar değişmiştir. (bkz:modifikasyon)

kalitatif karakter, nesilden nesile aktarılan ve mendel kurallarına göre izlenebilen karakterlerdir. bu yüzden (bkz:mendel karakterleri) olarak da adlandırılır. örneğin, insandaki kan grupları, çiçeğin rengi, yaprak yapısı vb.

kantitatif karakter, ıslah çalışmalarında insan gereksinimlerini en iyi şekilde karşılayan ve bu yüzden yapay ayıklamaya tabi tutulan karakterlerdir. örneğin, protein yüzdesi, bitkide büyüme ve gelişme süresi vb.

kalıtsal etki

mekanizebakteri
kalıtsal karakter, bireyin atalarından aldığı ve değişmeden bir sonraki nesle aktardığı karakterdir. kalıtsal etki; kromozomlar, genler, dna, bazen ise sitoplazma ile sağlanır. bir karakterin kalıtsal olduğu bazı nesillerde ortaya çıkmasıyla anlaşılır.

takıntı

mekanizebakteri
obsesif kompülsif bozukluktur.

kişi tarafından kontrol edilemeyen, rahatsızlık yaratan ve huzursuzluğun tekrar tekrar hissedilmesine sebep olan görüntü, korku veya düşüncelere obsesyon denir. bu tür obsesyonlardan kurtulmak amacıyla acilen yapılmasına ihtiyaç duyulan eylemler ise kompülsiyonlar olarak tanımlanır. kompülsiyonlar, takıntıları geçici olarak ortadan kaldırsa da obsesyonlar zuhur ettiğinde tekrarlanması gerekir. bu yüzden kişinin zaman kaybı yaşamasına, günlük hayatının aksamasına neden olabilir. bazı kişiler, bu takıntıların anlamsız olduğunu fark etseler de kendilerini durduramazlar. nedeni tam olarak anlaşılamamakla birlikte çevresel ve biyolojik faktörlerin etkili olduğu düşünülmektedir.

sınır etkisi

mekanizebakteri
genelde toprak ile suyun birleştiği alanlar için kullanılır, farklı ekosistemlerin bir araya geldiği kısımlarda görülen özelliklerin tümüdür.

farklı ekosistemlerin bir araya geldiği kısımlar, bir araya gelmiş olan her bir ekosistemin özelliğini taşıdığı gibi onlarda olmayan farklı özellikleri de taşır. bu yüzden canlı çeşitliliği çok fazladır.
0 /
Sözlük
Kuluçka Makinesi Açılış Organizasyon serbest piyasa