confessions

martilara simit atan kadin

tünelden önceki son çıkış - 2. Nesil Yazar

  1. toplam giri 355
  2. takipçi 8
  3. puan 3137

ahmet telli

martilara simit atan kadin
Sosyal medyada şiirleri çok kullanılan günümüz şairi.Günün anlamına binayen;

Anısı biz olalım bu sokakların
Ve hiç durmadan yağmur yağsın.
Biz gürültüsüz sözcükler bulalım,
Sarmaşıklar fısıldaşsın yine..
Gidersek birlikte gideriz;
Yeni sevinçler buluruz, hüzne benzeyen!

uçurtma uçurmak

martilara simit atan kadin
'erkek çocuğu işi' denilerek hep içimde bırakılmış aktivite. küçükken komşumuzun oğlu babasıyla birlikte uçururdu. bir kere pencereden görmüştüm. gördüğüm gibi de koşa koşa aşağı inip çimlere oturup o uçurtmanın uçuşunu izlemiştim. komşumuzun oğlunun bana bakıp bakıp şaşkınlığıma gülüşü hala gitmez gözümden.

aradan yıllar geçti. oyunların, eğlencelerin cinsiyet anlayışları değişti. fakat ben şimdi de uçurmayı bilmediğim için uçuramıyorum.

maveraünnehir

martilara simit atan kadin
Orta Asya'da, Ceyhun ve Seyhun nehirleri arasında kalan tarihi bölge. Bugün bu bölge Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan arasında bölünmüştür. Orta Çağ'da İslam uygarlığının geliştiği bölgelerden biri olan Maveraünnehir'deki Semerkand ve Buhara kentleri önemli kültür merkezleridir.

14 şubat sevgililer günü

martilara simit atan kadin
birçok ülkede kutlanan özel gündür. Kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır.

Bir rivayete göre Valentine, öldürüleceği günden bir gün önce (14 Şubat) gardiyanın kız kardeşine "Valentine'ninden" imzalı bir aşk notu vermişti. Öldürülmesinin sebebi ise Romalı askerlerin evlenmesinin yasak olduğu dönemlerde; gizlice evlenmelerine yardım etmiş olmasıdır.

Antik Yunan takvimlerinde, Ocak ayı ortası ile Şubat ayı ortasının arasında kalan zaman Gamelyon ayı olarak adlandırılır. Ve bu ay Zeus ile Hera'nın kutsal evliliğine adanmıştı.

Antik Roma'da 15 Şubat (yani gamelyon ayının son günü), bereket tanrısı Lupercus'un onuruna, Lupercalia günü olarak kutlanmaktaydı. Bu günde, Lupercus'un din adamları tanrıya keçi kurban ederlerdi. Daha sonra kafalarının üstüne koydukları bir parça keçi derisi ile Lupercus'u simgeleyerek, Roma sokaklarında koşturup, karşılaştıkları herkese dokunurlardı. Genç kızlar gönüllü olarak ileri atılır ve bereket tanrısının dokunuşundan paylarını almaya çabalarlardı. İnanışa göre bu dokunuş sayesinde doğurganlıkları kolaylaşacaktı.

Lupercalia bayramının arifesi olan 14 Şubat'ta genç erkeklerin genç kızların isimleri yazlı kura çekerek bayram boyunca 'çift' olma alışkanlığı vardı. 469'da Papa bu gayri-Hristiyan bayramını yasaklayarak sadece kura çekilişine izin verdi. Ancak artık kuralarda kızların değil azizlerin isimlerini yazılıydı.

masif arazi

martilara simit atan kadin
jeolojide iki veya daha fazla karmaşığın bir araya gelmesinden oluşan ve genellikle en az birkaç kilometre eninde ve boyunda olan bölümdür. Kabuğun hareketinde, bir masif, bir bütün olarak yerinden edilmiş haldeyken iç yapısını muhafaza etme eğilimi gösterir.
2 /
Sözlük
kuluçka makinesi One Hit Wonder Likit Smok Nord