confessions

cuatro

can ciğer kuzu sarması - 1. Nesil Yazar

  1. toplam giri 37
  2. takipçi 33
  3. puan 815

ben çok değiştim

cuatro
Karşı tarafa kendini ispatlamak için bir fırsat kollayan insanların sık kurduğu cümledir. Oysaki hiç değişmemiştir. Esiri olduğu duygularını bastırmaya çalışarak değiştiğini sanıyor, hem kendini hem muhatabını oyalıyordur.

doorway effect

cuatro
Kapı etkisi, giriş amnezisi.
Bir kapıdan geçince beyinde meydana gelen geçici hafıza kaybı.
Bir odaya girip, neden girdiğini unutup sorgulayanların muzdarip olduğu durum.
Bunun nedenini uzmanlar, başka bir mekansal gerçeğe geçtiğimizde, beynimizin çevre uyum ve düşünme sürecini yeniden kalibre edebilmesi için zamana ihtiyaç duyması olarak tanımlamışlardır. Bunun da geçici bir hafıza kaybına sebep olduğunu belirtmişlerdir.

pir sultan abdal

cuatro
Günümüzde yorumlanan çoğu türkü ve deyiş'e hayat vermiş, Rivayete göre 16. Yüzyılda sivas yöresinde yaşamış alevî - türk şairi ve ozanı. Şiirlerini aşk, kavga ve tasavvuf ana temalarıyla yazmıştır.
Safevi devleti yandaşlığı yaptığı gerekçesiyle zamanın sivas valisi tarafından ölüm fermanı hazırlanarak idam edilmiştir.

"Senden gayrısına meyil vermedim,
Uçup daldan dala konan değilem.
Yandım kül oldum da senin aşkına,
Senden gayrısına yanan değilem."

minyatür

cuatro
çok ince işlenmiş küçük boyutlu resimlere ve bu tür resim sanatına verilen addır. Bu sanatı icra edenlere de nakkaş veya musavvir adı verilmiştir.16. yüzyılda Türk astronom Takiyüddin'in öncülüğünde kurulan İstanbul Rasathanesi'nin çalışanlarını gösteren bir minyatür.

deyiş

cuatro
Alevî - Bektaşi dervişlerinin cem ritüellerinde söylediği tasavvufi eserlerin tümü.
Bu eserler; İnanış temelleri, âyet ve hadislerden yola çıkılarak ortaya konulmuştur.

müşkülpesent

cuatro
Mükemmeliyetçi, zor beğenen. Her şeye kulp takıp bahane bulan.
Şaibesiz bir şeyin olmadığı şu yeryüzünde yaşamlarını nasıl idame ettirdiklerini merak ettiğim insanlar topluluğu.

çirkin şansı

cuatro
Dış görünüş olarak göze hitap etmeyen insanlara güzel bir şey yakıştıramayan kötü ruhlu insanların uydurduğu bir çift lakırtı.
*Tecrübeyle sabittir öyle bir şans yok
0 /