türkiye adalet akademisi

serendipity
Akademi'nin merkezi Ankara olmak üzere, Başkan ve daire başkanlıklarından oluşacak Akademi, Adalet Bakanlığına bağlı çalışacak, uzmanlık esasına göre eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimleri oluşturulabilecek.

Akademi'nin görevleri arasında;
-hakim ve savcı adayları ile hakim ve savcılara yönelik eğitim programları düzenlemek
-noterler ve avukatlar ile eğitim ve öğretim hizmetlerinden faydalanması uygun görülen kişilere yönelik de eğitim programları düzenlemek
-hukuk ve adalet alanını ilgilendiren konularda uzmanlık ve sertifika programları ile kurs, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenleyebilecek olan Akademi, bilgi bankası ve kütüphane kurarak, görev alanıyla ilgili yayınlar yapabilmek


Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri ile araştırma görevlileri de Akademide öğretim elemanı olarak görevlendirilebilecek.
Uygun makamlarca takdir edildiği üzere görülen Yargıtay ve Danıştay üyesi, hakim ve savcılar, avukatlar, noterler ile alanında uzman kişiler de Akademi de ders verebilecek.
-Hakim ve savcılar, avukatlar, noterler ve alanında uzman kişilerin görevlendirilmeleri için meslekte fiilen 5 yılını tamamlamış olmaları şartı aranacak. Bu kişiler ders verdikleri günlerde izinli sayılacak.

Akademi bünyesinde oluşturulacak Danışma Kurulu'nda Adalet Bakanının görevlendirdiği bakan yardımcısının başkanlığında, Bakanlıkta görev yapan üst kademe kamu yöneticileri arasından Bakanın belirlediği üç üye ile üç yıl için belirlenen üyelerden oluşacak.
Sözlük
Kuluçka Makinesi One Hit Wonder Likit Smok Nord