toplama kampları

beatrice
Nazi Almanyası tarafından 2.Dünya Savaşı döneminde Almanya'da ve işgal edilen bölgelerde, topluma faydasız kişileri (sözde) zorunlu çalıştırmak üzere kurulmuş yerlerdir.
ama tabii ki insanlar oralarda çalıştırılmaktan çok katledilmiştir.
Yahudiler başta olmak üzere Nazilerin, siyasi ya da ideolojik düşmanlarını kitlesel olarak yok etmeyi hedeflediği imha kamplarıdır.
polonyalı eşcinseller bile bu toplama kamplarında imha edilmiştir, üremeye bir katkıları olmayacağı için.
esirleri gaz odalarında ya da çeşitli tıbbi deneyler içerisinde öldürmüşlerdir.
akıl sağlığı bozuk kişiler de zorla (bkz:ötanazi) kurbanı olmuştur.

Radyo Yayını