startup

mavikaranlik
büyüme ve gelişme odaklı olan farklı ve yeni girişimlere verilen bir isimdir. İngilizce bir kelime olup Türkçemizde tam bir karşılığı bulunmadığı için bu şekilde anılmaya devam etmektedir. Aslında kısa bir özet veya kelime anlamı olarak yinelemek istersek yeni girişim olarak kullanabiliriz.

Bu kavramı tam olarak anlayabilmemiz için evvela ismini aldığı yeni girişimlerin neler olduklarına bakmamız gerekecektir. Yeni ve gelişmiş ürünleri meydana getirecek olan bir proje olarak bunlar yineleyebiliriz.

Global bir örnek vermek gerekirse Google şirketini baz alabiliriz. Google piyasaya ilk çıktığı andan itibaren tüm rakiplerini solda sıfır bırakabilecek türde yenilikleri, daha hedef odaklı bir şirketti. Nitekim hedefleri arasında bulunan kısa sürede büyüyüp gelişebilme fikrini de gerçekleştirmeyi başardı. Bu nedenle aslında bu şirketi de başarılı bir startup projesi olarak niteleyebiliriz.
Fakat göz önüne bir terzi dükkanını alırsak bunu bir startup projesi olarak değerlendirmek imkansız olur. Bir terzinin yaptığı işin, ne malzemelere ihtiyaç duyduğu, dükkanda bulunan malzemelerin neler olması gerektiği belirli bir standarttır, bellidir. Bu nedenle bu dükkanı bir startup projesi olarak ele alamayız.
Bu proje kapsamında ele alabileceğimiz bir proje olması için oldukça yenilikçi, farklı, daha önce benzerleri sunulmamış, alışılmışın dışında bir şeyler sunmak gereklidir. Ya da bambaşka bir düşünce örneği gereklidir, mesela bu terzi elbise dikme gibi işlemleri elle veya dikiş makinesi ile değil çok daha farklı bir şeyler ile yapmalıdır. O zaman bu şekilde değerlendirebiliriz.
Yani özet ile startup'lar amaç olarak hızlı büyümeyi ve alışılmışların dışında bir şeyler sunmayı hedef ediniyor olmalıdır. Böylelikle rakiplerinden ayrılmış olacaktır.

Yerli startup projelerine örnek vermemiz gerekirse:
Onedio
Sinemia
Getir
Evreka
Armut
Birbilenesor

Şeklinde söyleyebiliriz.
koala sever
girişim-başlangıç şirketi olarak adlandırılan şirketlerdir. aynı zamanda girişimcilikle ilgili tüm konuları ele alan bir derginin adıdır.
Sözlük
https://dovizkurlaricanli.com