spiritüalizm

mahur
geniş anlamda tinselcilik (ruhçuluk) anlamında olup, ruhani tüm konuları kapsar; dar anlamda da dini bir kavram olmaktadır. Spiritüalizm'in dini anlamı öteki dünya veya sonsuzluk gibi manevi kavramlarla bağdaştırılabilir.
bu başlıktaki tüm girileri gör
Sözlük
Kuluçka Makinesi One Hit Wonder Likit Smok Nord