sinestezi

harfendaz
daha sık karşılaşılan renk - tat ilişkisinin yanı sıra işitsel olarak da hissedilebilen algılar karmaşası.
renkleri duyabilmek; harfleri, kelimeleri ve hatta müziği tatmak, renk olarak algılamak vs...

kulağa ip yumağı gibi karmakarışık ve anlamsız gelse de değişik öğrenme metodları ile sağladığı kolaylıklar bende heyecan uyandırdı. bir kez olsun lsd'ye varım.

aha bu link;

aha bu da bkz;
(bkz:da vinci learning)
nushirevan
"Eş zamanlı" ve "algılama" kelimelerinin yunanca karşılığı olan sinestezi; duyu organlarının çevresini iç içe algılayarak, sahibine karmaşık duygular yaşattığı, yetenek gibi görünse de yaygın kanıya göre bir rahatsızlık.

Ben de ileri seviye bir sinesteziğim ama bu nanenin aslında nasıl işlediğini biraz anlatayım:

Doğduğunuzda beynin duyu algıları arasındaki nöron bağlantıları eşsizdir. Ancak bunu kontrol edebilecek iradeye henüz sahip değilsinizdir.

Görmek için gözü, duymak için kulağı, koklamak için burnu, tatmak için dili ve hissetmek için ten'inizi kullanma ihtiyacınız; bu kabiliyetlerinizin zamanla birbirinden ayrılarak beyinle çok daha güçlü bir şekilde çalışmasını sağlar.

Duyu organlarının her biri, beyin sinapsları arasında çok güçlü bağlar oluştururken, birbirleri arasındaki var olan ilişkiyi de zamanla köreltir.

Bizim durumumuzda durum, yeni doğmuş bir bebeğin beyninin nöronik ağlarına benziyor. Duyu organlarının beyinle olan iletişimi, birbirleriyle olan ilişkilerinden zayıfsa sinesteziksinizdir.

Daha anlaşılır olması için şunu deneyin:

Gözlerinizi kapatıp sesli bir şekilde "yeşil erik.. yeşil erik.." diye tekrarlayın.. Biraz sonra ağzınıza neredeyse tadı gelir gibi olacak. Salgı bezleriniz, beynin hatıra bölümünden o tadı dilinize değmesini sağlayacak ama bir erik kütürdetmek gibi olmayacak tabi..

Hah! İşte biz o eriğin tadını hepten alabiliyor, üstüne tuz olsun diye de "demir" diyoruz mesela :)
mosii
Duyguların birbirine karıştığı nörolojik bir durum. Örneğin harf ve seslerin renk olarak, bazı kelimelerin ağızda tat olarak algılanması.
Sözlük
https://dovizkurlaricanli.com