şiilik

harun
bir İslam mezhebi. Sünnilik'ten sonra gelen ikinci geniş nüfusa sahip mezheptir ve İslam dünyası içerisinde %25'lik bir kısmı oluşturur.Şiilik sözcüğü, Câferîlik ile eş anlamlı olarak kullanılabilmekteyse de Şiîlik veya Şiâ, hilâfet veya imamet sorununda tarihsel olarak "Ali'ye yandaş olan kişiler" anlamına gelmektedir. Başlangıç dönemindeki bu ayrılık, daha sonraki devirlerde kendi kavramsal ve teolojik alt yapısını oluşturarak mezhepleşmiştir.
abdulhamid denge
yahudi dönmesi ibni sebenin katkıları ve fitne amaçlı kurulan bir siyasi oluşumun sonradan fıkhi ve itikatı anlamda mezhep haline gelmesidir.sadece ehli sünnete inat maksatlı kural ve kaideleri vardır.sapkın görüşleri anlatmakal bitmez.
1