siftah

Tolgg
Bir ürün, hizmet yahut malın ilk satışı veya günün ilk alışverişidir. Birincil alışveriş, ilk satış manalarını taşımaktadır.
Sözlük
https://dovizkurlaricanli.com