selefilik

abdulhamid denge
vehhabilik denilen ingiliz mahsulu sapkın görüşün biraz yumuşatıcı ve inceltici katılmış halidir.
genelde işit ve el-kaide gibi batılı güçlerin kuklası olmuş örgütlerin bağlı bulunduğu görüştür
3
harameyn
Akaid konu ve meselelerinde nass (Kur'an-ı Kerim ve Hadis) da ortaya çıkan hususları, manası açık olmayanlar da dahil olmak üzere, olduğu gibi kabul edip, teşbih ve tecsime (benzetme ve cisimlendirme) yoluna girmemekle birlikte, te'vile (yoruma) de başvurmayan Ehl-i Sünnet-i Hassa'ya Selefiyye denir
[email protected]