şehname

mahur
firdevsi'nin eski İran efsaneleri üzerine kurulu manzum destanıdır. İran edebiyatının en büyük eserlerinden biri olarak kabul edilir. 977 ila 1010 arasında yazılmıştır. 60.000 beyit civarında hacime sahiptir. Tek şair tarafından yazılan en uzun epik şiirlerdendir.

Konusu tarih öncesinden başlayıp sasanilere kadar iran şahlarını övmek ve turanlılar ile aralarındaki mücadelelerinden oluşur.
Sözlük
Kuluçka Makinesi One Hit Wonder Likit Smok Nord