sayıştay

muskulpesent
Sayıştay, merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir.
sayıştay bir yüksek mahkeme organı değil fakat tanımını okuyunca ne kadar önemli bir göreve sahip kurum diyorsunuz.
lakin 2018 yılında yayınladığı raporlarıyla kurumlarda bir çok usulsüzlük ve yolsuzluk olduğunu tespit etmesine rağmen kamuoyunda beklenen tepki gösterilmedi. sadece sayıştay başkan yardımcısının görevinden ayrıldığı açıklaması geldi ve raporlarla alakası olmadığı söylendi.
peki suçlu veya sorumlu kim?
[email protected]