roma mitolojisi

harun
roma mitolojisi, antik roma'da yaşayan insanların mitolojik inançlarının bütününe verilen isimdir. genelde iki ana bölümü olduğu düşünülür; ilk bölüm ki daha sonraları etkin olmuştur ve edebidir, genellikle etrüsk mitolojisindeki öğelerin romalılaştırılmış hallerinden meydana gelir, ikinci bölüm ise daha erken dönemlerde etkin olmuş olan ve daha çok kültik olan farklı uygulama ve inançlara sahip daha özerk bir bölümdür.