pontus

finite infinite
Antik yazarlar Pontus sözcüğünü çoğunlukla Karadеniz kıyılarının boyunca dizilmiş, koloni kеntlеri için kullanmışlar. Ardından ” Pontus” Karadеniz'in günеy kıyılarını anlatmak için ifadе еdilmiş.
Yani pontus bir millet ya da etnik bir köken adı değil,bir bölge adı. Pontus kelimesi etimolojik olarak 'derin deniz' demektir.
Karadeniz insanını pontus olarak nitelendirip, ötekeleştirmeye çalışmak akla ziyan bir şuur tutulmasıdır.
Edit:soyadımız rumlar gibi '.... İdis' de değil.
Pontus değil türk buralar bilin isteriz. Soyumuz kökümüz belli çok şükür.
bu başlıktaki tüm girileri gör
[email protected]