pontus

finite infinite
Antik yazarlar Pontus sözcüğünü çoğunlukla Karadеniz kıyılarının boyunca dizilmiş, koloni kеntlеri için kullanmışlar. Ardından ” Pontus” Karadеniz'in günеy kıyılarını anlatmak için ifadе еdilmiş.
Yani pontus bir millet ya da etnik bir köken adı değil,bir bölge adı. Pontus kelimesi etimolojik olarak 'derin deniz' demektir.
Karadeniz insanını pontus olarak nitelendirip, ötekeleştirmeye çalışmak akla ziyan bir şuur tutulmasıdır.
Edit:soyadımız rumlar gibi '.... İdis' de değil.
Pontus değil türk buralar bilin isteriz. Soyumuz kökümüz belli çok şükür.
nushirevan
Karadeniz bölgesinde aidiyetini M.ö.3000 yılına uzanan Türk tarihinden değil, taaa 13.yy'dan alanların; bir millete mâl olmuş isimlerini kullanırken, "bu aslında coğrafik bir tanım"a getirme söylemi. doğrudur, kürdistan da özünde coğrafik bir tanımlamadır ama bugün sosyal yapıda anladığımız manası bu değil, değil mi? bir kürt, "ma ben diyar-ı bekir'im" derse bu bir coğrafik aidiyet tanımlamasıyken, "biz mezopotamyalıyıh" derse bu bir etnik aidiyet tanımıdır. karadenizli bir yazar "iskitim, kimmerim, kıpçakım" derse sorun yok. "pontusum" derse oraya bir ünlem işareti koy, bırak..
Sözlük
döviz kurları canlı