örtülü ödenek

muskulpesent
devlet yöneticilerine ve kurumlara yıllık bütçeden ayrılan, kullanımı esnek bir harcama kalemidir.
cumhurbaşkanı bu ödeneği, 'kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, devletin ulusal güvenliği ve yüksek menfaatleri ile ülke itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ile inanılmaz hizmetlerle ilgili ülke icapları için' kullanacakmış.
herhangi bir kurum onayı veya denetim gerektirmiyor.
(bkz:fena harcama döndüğü düşünülen yerler)
Sözlük
döviz kurları canlı