ölmevalla

mavikaranlik
isveç'te yer alan bir mezarlığın ismidir. ve garip tarafı ilgili kelimenin bölgede kullanılan dilde bir karşılığı yoktur. İsveç dilinde kökünün neye dayandırıldığı bilinmiyor.

Sözlük
kuluçka makinesi One Hit Wonder Likit Smok Nord