ölmevalla

mavikaranlik
isveç'te yer alan bir mezarlığın ismidir. ve garip tarafı ilgili kelimenin bölgede kullanılan dilde bir karşılığı yoktur. İsveç dilinde kökünün neye dayandırıldığı bilinmiyor.

Sözlük
https://dovizkurlaricanli.com