mutezile

abdulhamid denge
mutezile mezhebinin sapkın ve dalalette olduğu islam alimleri tarafından eserlerinde bildirilmiştir.
en çirkin görüşlerinden bazıları (allah ıslah etsin)

1-kul kendi fillini kendi yaratır
2-şerri yaratan allah değildir

mutezile mezhebini ayetleri inkar edip veya değiştirmeye kalkan oryantalist yıkıcı ilayihatçılar çok severler.
bu başlıktaki tüm girileri gör
Sözlük
Kuluçka Makinesi Açılış Organizasyon serbest piyasa