müptezel

harun
Kelime kökeni arapçadır, türkçe anlamı ise saygınlığını yitirmiş, bayağılaşmış. çokluğu dolayısıyla değerini yitiren, değersiz anlamına gelmektedir.
[email protected]