mukabil

obsesif
1. bir şeye karşılık olarak yapılan, bir şeyin karşılığında bulunan.

2. bir şeyin karşısında bulunan.

3. karşılıklı.

4. karşılık olarak.

5. rağmen, karşın.

bu ve bu gibi anlamlara gelen sıfattır ve edebî nitelikte olan eserlerde kullanılagelmiştir.
Sözlük
kuluçka makinesi One Hit Wonder Likit Smok Nord