mbps

mavikaranlik
İnternet dünyasında kullanılan standart hız birimine verilen isimdir. İngilizce olarak tam açılımı "Mega Bits Per Second" şeklindedir, 1 saniyede kaç mega bit aktarım gerçekleştiğini ifade etmektedir. 1 megabit bir veri 1 milyon bit veriye eşittir. Bu kavram en genel anlamıyla internet hızları ifade etme ve hesaplama işlemlerinde kullanılmaktadır.

Başlangıçta da bahsettiğimiz üzere "Mega Bits Per Second" şeklinde olan açılımı saniyede kullanılan mega bit değerini ifade eder.

MegaBit kavramının kısaltması "Mb" şeklinde olmaktadır. Sık yapılan hatalardan birisi bunun Megabyte ile karıştırılmasıdır. MegaByte kavramı isi "MB" olarak kısaltılmaktadır. Görüldüğü üzere Bit ifadesinde "b" harfi küçük Byte değerinde ise "B" harfi büyüktür.
Sözlük
https://dovizkurlaricanli.com