matrix resurrections

nushirevan
Matrix üçlemesinin devam filmi olarak açıklanan yeni film.


İnsanlar hakkında teoriler kasıyor film hakkında. Yok şöyle olacak yok böyle olacak. Arkadaşlar, filmin ana yapısını anlamadan bunu çözemezsiniz..

Örneğin makinelerin insanları pil gibi kullandığı insan tarlalarının olduğu, son insan şehri denilen zion'un göründüğü dünya da matrix'in bir parçası. O da gerçek değil yani bu konuda baştan anlaşalım. Sistem matrix evrenini, bu sistemin backup'ı olarak da zion'u yaratıyor. Şimdi bakıyorum da çoğu yorum, bu zion'un varolduğu, insan tarlalarının olduğu dünyayı gerçek addediyor. Bu da serinin hâlen anlaşılamadığının kanıtı olsa gerek. Neo'nun gerçek dünya denilen yerde sentinellere müdahale edebilmesinin nedeni de, oranın da sistemin bir parçası olduğundan. Biz aslında gerçek dünyayı hiç göremedik. Makineler, çoktan insanlar dışında enerji kaynağı bulmuş olabilirler. Bunu da mimar, neo ile görüşmesinde söylüyor zaten. Tüm bunlara rağmen, halen matrix 4'te, insanların nasıl kurtulacağına dair zion teorileri havada kalıyor. Matrix 4 eğer yeni bir matrix ise, zion da yeni bir zion çünkü.. "Zion zaten 4 kez yok edildi" dedi mimar la azıcık düşünün.

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol