lingua franca

first generation
1. (orijinal tanımıyla) eskiden akdeniz limanlarında konuşulan ve fransızca, ispanyolca, yunanca ve arapça serpiştirilmiş italyanca'dan oluşmuş ortak dil. bazı kaynaklara göre ise orta çağlarda doğu akdeniz'deki haçlıların ve tüccarların geliştirdiği italyanca-fransızca tabanlı bir "jargon".
2. anadilleri farklı kişiler/gruplar/halklar/uluslar arasında ortak dil olarak (ticari/ekonomik/politik vb. platformlarda) kullanılan herhangi bir dil. örneğin birleşmiş milletler'in tanıdığı 6 resmi dil bu kategoridedir: arapça, çince, fransızca, ingilizce, ispanyolca ve rusça. başka bir lingua franca örneği de havacılık alanında iletişimde kullanılan ingilizce. aslında, malumunuz, ingilizce pek çok alanda, pek çok platformda bir hegemonyaya sahip.
3. ortak bir iletişim aracı teşkil edebilecek herşey: müzik, sinema, kitaplar vb.
[email protected]