kübizm

merdumgiriz
perspektifi reddeden ve varlığı tüm yönleriyle aynı düzleme taşımaya çalışan bir resim akımı olarak ortaya çıkmıştır. pablo picasso bu akımın öncüsüdür. edebiyata yansıması ise şu şekildedir:

• akıl ve mantık perspektifinin reddedilmesi,
• varlığı bir bütün olarak algılama,
• şiirde görselliği önemseme,
• biçim, dil ve üslupta yenilik arayışı.
Sözlük
Kuluçka Makinesi One Hit Wonder Likit Smok Nord