komünizm

muskulpesent
üretim araçları olan sermayenin, toprağın, emeğin ve hammaddenin devlet tekelinde olduğu ve toplumun her bireyinin bunlardan eşit olanaklarda faydalandığı ideolojidir.
1
the supreme female
afganistan, arnavutluk, benin, bosna hersek, bulgaristan, kamboçya, çin, küba, kongo, hırvatistan, çekoslovakya, etiyopya, almanya, macaristan, kosova, laos, makedonya, moğolistan, karadağ, mozambik, kuzey kora, polonya, romanya, sovyetler birliği, slovenya, somali, yemen ve vietnam'da denenmiş ve başarısızlığa uğramış sistem.
mahur
Ülkemiz yönetim biçiminin koronavirüs bahanesiyle meyletmeye başladığı sistemdir. Kimin ne zaman nerede bulunacağı ve nasıl ne yapacağı devlete tabi tutulurken, yakında ekmegimizide karneyle dağıtacaklar gibi geliyor.
Sözlük
Kuluçka Makinesi Açılış Organizasyon serbest piyasa