kıskançlık

steel heart
insanoğlunun yaradılışından gelen nefsani özelliktir. sahiplenilen bir kişiyi, nesneyi paylaşmama, başka hayatlara, maddiyata, başarılara vs vs. gibi imrenme olarak da tanımlanabilir. fazlası hastalık boyutuna girer.

padişah vezirine sorar: “dile benden ne dilersen, yalnız sen ne istersen iki katını da öbür vezirime vereceğim.”
vezir isteyecek ama her durumda diğer vezir iki katını alacak. "öyle bir şey isteyeyim ki her durumda diğer vezirden üstün olayım" diye düşünür ve
“padişahım, benim bir gözümü oydurun!” der.

kıskançlık üzerine bilindik bir hikayeden de anlaşıldiği gibi kıskançlık egonun açlığıdır.
duygusal anlamda ve iş, okul vb. gibi durumlarda dozunda olursa motivasyonu sağlar. dozu aşıldığında ise yıpratıcı, yıkıcı bir duygu ve beyni kemiren bir burgu halini alır.