kendini bir halt zannetme

harun
para, mevki, makam, rütbe, çevre artmasıyla değişmesiyle insan kişisinde görülen eskileri unutma kendisini yüceltme çok muhteşem görme bir nevi egoist olma durumudur.