#tdk

âtıl

mahur
Birbirini andırsa dört farklı anlamda kullanılan arapca kökenli bir kelimedir.
1. İşlemeyen, işlevini yerine getiremeyen.
2. Tembel, miskin, uyuşuk, hareketsiz.
3. Boş, faydasız, bir işe yaramaz.
4.Atâlet hâlinde.

metafor

merdumgiriz
bir kavram, olgu veya olayın başka bir kavram, olgu veya olaya benzetilerek açıklanmasıdır. amaç; anlatımı daha güçlü kılmak, anlaşılırlığı artırmak, bilinen bir durumdan yararlanarak bilinmeyeni anlatmaktır.

cazgır

mahur
Yağlı güreşte pehlivanları bağırarak halka tanıtan ve duâ okuyarak güreş meydanına süren kimse. Ayrıca Fitneci, dedikoducu anlamına da gelir.

anayasa

Tolgg
Devletin yönetim şeklini belirten, yasama, yürütme ve yargı organlarının kullanım şeklini belirten, vatandaşların kamu haklarını belirten temel yasalar bütünü.
0 /
Sözlük
Kuluçka Makinesi One Hit Wonder Likit Smok Nord