#tanım

pandemi

can
Pandemiler veya pandemik hastalıklar, bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel isim.

âtıl

mahur
Birbirini andırsa dört farklı anlamda kullanılan arapca kökenli bir kelimedir.
1. İşlemeyen, işlevini yerine getiremeyen.
2. Tembel, miskin, uyuşuk, hareketsiz.
3. Boş, faydasız, bir işe yaramaz.
4.Atâlet hâlinde.

kübizm

merdumgiriz
perspektifi reddeden ve varlığı tüm yönleriyle aynı düzleme taşımaya çalışan bir resim akımı olarak ortaya çıkmıştır. pablo picasso bu akımın öncüsüdür. edebiyata yansıması ise şu şekildedir:

• akıl ve mantık perspektifinin reddedilmesi,
• varlığı bir bütün olarak algılama,
• şiirde görselliği önemseme,
• biçim, dil ve üslupta yenilik arayışı.

tevriye

merdumgiriz
bir anlamı başka bir anlamın içerisinde gizleme mantığına dayalı edebî bir sanattır. birden fazla anlamı olan bir sözcüğün, akla ilk gelen yakın anlamını değil de uzak anlamını kastetmektir.

metafor

merdumgiriz
bir kavram, olgu veya olayın başka bir kavram, olgu veya olaya benzetilerek açıklanmasıdır. amaç; anlatımı daha güçlü kılmak, anlaşılırlığı artırmak, bilinen bir durumdan yararlanarak bilinmeyeni anlatmaktır.

viral

mahur
kelime anlamı olarak 'virüs yayılması' anlamına gelirken Pazarlama terimi olan 'viral' olumlu, talep edilen bir davranış olarak tanımlanır. Her iki anlamda da viralin ortak noktası ise kontrol dışında gerçekleşen bir yayılmaya anlamına gelir.

Sosyal medyada bir videonun viral olması yani kontrol dışında kendiliğinden yayılması, Zincirleme paylaşım ile kısa zamanda yüz binlere, milyonlara ulaşmak 'viral olmak' anlamına gelir.

steril

nurse
Sağlık alanında özellikle cerrahi alanda kullanılan materyallerin mikroplarindan arınma işine sterilizasyon denir. Steril ise bu işlemden geçmiş ve temiz olduğunu belirten kelimedir.
Sözlük
Kuluçka Makinesi One Hit Wonder Likit Smok Nord