kafkaokur

aydakigunes
İlgiyle takip ettiğim tek dergi serisi.
Gerek edebi metinleriyle gerekse içinde bulunan sanatsal resimlerle hakkını veren dergi.
Herkesin elinde en azından 1 sayısı bulunmalı.

Radyo Yayını