israiloğulları

nushirevan
Hz.yakup'un soyundan gelen şaşkın bir kavimdir.

Asân yılan yutan bi ejderhaya dönüşsün,
Elini koynuna sokup çıkarınca nurlanıp parlasın,
Kavmine tufan, çekirge, güve ve kan mucizelerini göster,
yetmedi Kızıldenizi ortadan ikiye ayır kavmini selamete kavuştur,
40 gün "bi dağa çıkayım geleyim" de
döndüğünde kavmin Buzağı 'ya tapsın..

İnek la inek.. hayır Hz.Musa 'nın yokluğunda bu inek naapmış olabilir de bütün bu mucizeler görmezden gelinebilecek kadar şaşkın bu israiloğulları?
Sözlük
Kuluçka Makinesi Açılış Organizasyon